Go for Sales Sweden AB

  Strandvägen 32 B | 457 45 Hamburgsund

  +46 736-759172 | lotta@goforsales.se

 

 Go for Sales >> VARFÖR

Den viktiga insikten

Försäljning betyder idag inte samma sak som för några decennier sedan. Ny teknik, nya kanaler och verktyg för marknadsföring och försäljning ger företagen ständigt nya möjligheter att kommunicera med sina kunder och nå ut till nya. Men det räcker inte! Visst kan man sälja produkter och tjänster med enbart teknikens hjälp, men de flesta kräver en personlig säljinsats. Teknik kan analysera marknader och göra urval – avsluten kan bara en säljare göra. En människa.

 

Försäljningen är företagens mest offensiva verktyg och måste därför effektiviseras hela tiden. Inget tyder på att behovet av att kunna sälja är på väg att mattas av. Tvärtom. Kraven på försäljningen och säljarna kommer alltid att öka.

 

Go for Sales tjänster och verktyg är utformade med tanke på denna verklighet. Vi vet genom egna erfarenheter vad personlig komplex försäljning innebär. Vi vet att alla säljare har en potential redo att utvecklas. Vi vet att attityder och invanda beteenden går att förändra. Vi vet att försäljningen i stort alltid kan ökas så att korta och långa mål kan förverkligas. Detta gäller såväl nyförsäljning som merförsäljning.

 

Företag är olika. Målen är olika. Säljsituationer är olika. Säljare är olika. Vi tror inte på standardiserade mallar och generella lösningar, utan anpassar varje lösning efter ditt behov och det läge företaget befinner sig i just nu.

 

Kunskap är en färskvara – i synnerhet på ett så dynamiskt och levande område som just försäljning.

 

 

Producerad av Brandyellow

2014 goforsales – All rights reserved